Kontakt

logo trenčiansky samosprávna kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Elokované pracovisko Trenčianskeho samosprávneho kraja Prievidza
F. Madvu 2, 971 01 Prievidza – prístavba (vchod z ulice Štefana Králika)

Ing. Andrea Dubecová, PhD.
Asistentka projektového manažéra
Kontakt: 0901 918 034
andrea.dubecova@tsk.sk

Tútorka
Mgr. Jana Belicová

0901 918 050

jana.belicova@tsk.sk

Tútorka
Ing. Radomíra Blahová

0901 918 054

radomira.blahova@tsk.sk

Tútorka
PaedDr. Iveta Cifríková

0901 918 047

iveta.cifrikova@tsk.sk

Tútorka
Jana Hanková

0901 918 046

jana.hankova@tsk.sk

Tútor
Bc. Václav Chalupa, MBA

0901 918 037

vaclav.chalupa@tsk.sk

Tútorka
Blanka Kmeťko

0901 918 051

blanka.kmetko@tsk.sk

Tútorka
Ing. Marcela Kmeťová

0901 918 045

marcela.kmetova@tsk.sk

Tútorka
Daniela Kresťanková

0901 918 036

daniela.krestankova@tsk.sk

Tútorka
Ing. Dana Nemčeková

0901 918 043

dana.nemcekova@tsk.sk

Tútorka
Mgr. Mária Pagáčová

0901 918 042

maria.pagacova@tsk.sk

Tútorka
Mgr. Dana Sluková

0901 918 040

dana.slukova@tsk.sk

Tútorka
Mgr. Denisa Stankovská

0901 918 052

denisa.stankovska@tsk.sk

Tútorka
Mgr. Barbora Jackaničová

0901 918 064

barbora.jackanicova@tsk.sk

Tútorka
Ing. Zuzana Škrípová

0901 918 065

zuzana.skripova@tsk.sk

Trenčiansky samosprávny  kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Projektová manažérka
Ing. Andrea Fraňová

0901 918 176

andrea.franova@tsk.sk

Manažérka pre monitorovanie
Ing. Eliška Ježíková

032 6555 422

eliska.jezikova@tsk.sk

Finančná manažérka
Ing. Miriam Kvasnicová

0901 918 057

miriam.kvasnicova@tsk.sk

Asistentka finančného manažéra
Mgr. Monika Mištinová

0901 918 059

monika.mistinova@tsk.sk

Logo hornonitrianske bane prievidza

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Pracovisko projektového tímu: Baňa Nováky

Projektová manažérka
Mgr. Mária Kurciníková

0918 777 017

mkurcinikova@hbp.sk

Finančná manažérka
Ing. Darina Machová

0918 777 111

dmachova@hbp.sk

Asistentka finančného manažéra
Marta Pernišová

0918 777 014

mpernisova@hbp.sk

Asistentka finančného manažéra
Mgr. Nikola Pernišová

0918 777 313

npernisova@hbp.sk

Asistentka finančného manažéra
Emília Damerová

0918 777 222

edamerova@hbp.sk

logo slovenske elektrárne

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40, 811 09  Bratislava

Projektová manažérka
JUDr. Annamária Mačurová

0910 803 172

annamaria.macurova@seas.sk

Finančná manažérka
Ing. Darina Machová

0910 674 690

darina.machova@seas.sk