Logo národného projektu NP HN II.

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.

Trenčiansky samosprávny kraj implementuje spoločne so svojimi partnermi projektu, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s. a Slovenské elektrárne, a.s.

Projekt nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý sa realizoval vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

NÁRODNÝ PROJEKT

Hlavné aspekty projektu

elektrarne

TRANSFORMÁCIA
REGIÓNU

bane prievidza

UKONČENIE
ŤAŽBY

banik

ÚČASŤ
V PROJEKTE

faranie do bane

REKVALIFIKÁCIA
ZAMESTNANCOV

Projekt predstavuje logické pokračovanie pôvodného projektu „Národný projekt zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v novej forme, aby sa dostalo pomoci aj zamestnancom, ktorí prídu o prácu až pri úplnom ukončení ťažby hnedého uhlia a zatváraní HBP, a.s. a ukončovaní činností súvisiacich s ukončovaním ťažby hnedého uhlia v spoločnosti ENO.

O PROJEKTE

ÚČASŤ v projekte

je podmienená podpisom dohody o účasti

AKTIVITY projektu

príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce

REALIZÁCIA projektu

prispieva k celkovému zámeru transformácie regiónu

CIEĽOM projektu

je poskytovanie pomoci a zvýšenie kvalifikácie

700

zamestnancov sa projektu zúčastní do 12/2024

55

cieľom EÚ je strategické znižovanie emisií od roku 2023 do roku 2050

CIEĽOM EÚ

K naplneniu týchto klimatických cieľov sa zaviazala aj SR. Konkrétnymi krokmi v tejto oblasti je aj postupný útlm až úplné ukončenie banskej činnosti.

Čítaj viac ...

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ projektu

logo trenčiansky samosprávna kraj

Partneri projektu

Logo hornonitrianske bane prievidza

Partner projektu

logo slovenske elektrárne