Európskej komisii predstavili plány aj problémy vyplývajúce z transformácie regiónu